PERŁY wczoraj...16     17     19     21     20     
PERŁY dziś...1     2     3     4     13


7     8     11     9     6

 

12     15     14     10     5

 

18     25     22     23     26